Sodimac Homecenter | Todo para tu hogarKit tensocable para ventana Helsinki plata

SM

Kit tensocable para ventana Helsinki plata

SKU:171815-0

Precio en 1 pago $799 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit tensocable para ventana Helsinki mate

SM

Kit tensocable para ventana Helsinki mate

SKU:171814-2

Precio en 1 pago $799 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit tensocable para ventana Londres

SM

Kit tensocable para ventana Londres

SKU:171813-4

Precio en 1 pago $629 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal verde 240 cm

Home Collection

Kit barra metal verde 240 cm

SKU:205170-2

Precio en 1 pago $689 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal celeste x 240 cm

Home Collection

Kit barra metal celeste x 240 cm

SKU:205143-5

Precio en 1 pago $689 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal rosa x 240 cm

Home Collection

Kit barra metal rosa x 240 cm

SKU:205161-3

Precio en 1 pago $689 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal violeta x 240 cm

Home Collection

Kit barra metal violeta x 240 cm

SKU:205177-X

Precio en 1 pago $689 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal negro x 240 cm

Home Collection

Kit barra metal negro x 240 cm

SKU:205192-3

Precio en 1 pago $689 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal blanco x 240 cm

Home Collection

Kit barra metal blanco x 240 cm

SKU:205185-0

Precio en 1 pago $649 C/U

 

 

Agregar al Carro

Pack de barral doble 240 cm + accesorios 22 mm cedro

Home Collection

Pack de barral doble 240 cm + accesorios 22 mm ...

SKU:178062-X

Precio en 1 pago $619 C/U

 

 

Agregar al Carro

Pack 22 mm neo doble cedro 180 cm

Home Collection

Pack 22 mm neo doble cedro 180 cm

SKU:178061-1

Precio en 1 pago $579 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit caño de níquel cónico de 2,5 m

Home Collection

Kit caño de níquel cónico de 2,5 m

SKU:188843-9

Precio en 1 pago $419 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit 7/8 negro cónico 250 cm

Home Collection

Kit 7/8 negro cónico 250 cm

SKU:188807-2

Precio en 1 pago $419 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 34 mm pack nogal 240 cm

Home Collection

Barral 34 mm pack nogal 240 cm

SKU:114200-3

Precio en 1 pago $489 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 34 mm pack cedro 240 cm

Home Collection

Barral 34 mm pack cedro 240 cm

SKU:114195-3

Precio en 1 pago $489 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barrra metal blanco x 180 cm

Home Collection

Kit barrra metal blanco x 180 cm

SKU:205182-6

Precio en 1 pago $489 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal verde 180 cm

Home Collection

Kit barra metal verde 180 cm

SKU:205167-2

Precio en 1 pago $489 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal celeste x 180 cm

Home Collection

Kit barra metal celeste x 180 cm

SKU:205140-0

Precio en 1 pago $489 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal violeta x 180 cm

Home Collection

Kit barra metal violeta x 180 cm

SKU:205175-3

Precio en 1 pago $489 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal negro x 180 cm

Home Collection

Kit barra metal negro x 180 cm

SKU:205190-7

Precio en 1 pago $489 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit barra metal rosa x 180 cm

Home Collection

Kit barra metal rosa x 180 cm

SKU:205158-3

Precio en 1 pago $489 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 34 mm pack nogal 180 cm

Home Collection

Barral 34 mm pack nogal 180 cm

SKU:114197-X

Precio en 1 pago $429 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 34 mm pack cedro 180 cm

Home Collection

Barral 34 mm pack cedro 180 cm

SKU:114192-9

Precio en 1 pago $429 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit Barral Curvo en L blanco 90 x 90 cm

Extender

Kit Barral Curvo en L blanco 90 x 90 cm

SKU:204961-9

Precio en 1 pago $349 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit 7/8 negro cónico 200 cm

Home Collection

Kit 7/8 negro cónico 200 cm

SKU:188806-4

Precio en 1 pago $329 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit 7/8 níquel cónico 200 cm

Home Collection

Kit 7/8 níquel cónico 200 cm

SKU:188809-9

Precio en 1 pago $319 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 34 mm pack nogal 160 cm

Home Collection

Barral 34 mm pack nogal 160 cm

SKU:114196-1

Precio en 1 pago $399 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 34 mm pack cedro 160 cm

Home Collection

Barral 34 mm pack cedro 160 cm

SKU:114191-0

Precio en 1 pago $399 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit caño hierro zinc 5/8 dorado 250 cm

SM

Kit caño hierro zinc 5/8 dorado 250 cm

SKU:166490-5

Precio en 1 pago $259 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 35 mm nogal x 180 cm

Home Collection

Barral 35 mm nogal x 180 cm

SKU:178079-4

Precio en 1 pago $249 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 35 mm cedro 2,40 m

Home Collection

Barral 35 mm cedro 2,40 m

SKU:114149-X

Precio en 1 pago $279 C/U

 

 

Agregar al Carro

Kit 7/8 níquel cónico 150 cm

Home Collection

Kit 7/8 níquel cónico 150 cm

SKU:188808-0

Precio en 1 pago $259 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 35 mm natural x 240 cm

Home Collection

Barral 35 mm natural x 240 cm

SKU:178083-2

Precio en 1 pago $249 C/U

 

 

Agregar al Carro

Pack barral 5/8'' negro cónico 150 cm

Home Collection

Pack barral 5/8'' negro cónico 150 cm

SKU:188805-6

Precio en 1 pago $259 C/U

 

 

Agregar al Carro

Gancho cortina violeta

Siri

Gancho cortina violeta

SKU:217543-6

Precio en 1 pago $279 C/U

 

 

Agregar al Carro

Gancho cortina azul

Siri

Gancho cortina azul

SKU:217545-2

Precio en 1 pago $279 C/U

 

 

Agregar al Carro

Gancho cortina negro

Siri

Gancho cortina negro

SKU:217546-0

Precio en 1 pago $279 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 22 mm pack nogal 240 cm

Home Collection

Barral 22 mm pack nogal 240 cm

SKU:114178-3

Precio en 1 pago $289 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 22 mm pack cedro 240 cm

Home Collection

Barral 22 mm pack cedro 240 cm

SKU:114172-4

Precio en 1 pago $289 C/U

 

 

Agregar al Carro

Barral 22 mm pack nogal 180 cm

Home Collection

Barral 22 mm pack nogal 180 cm

SKU:114175-9

Precio en 1 pago $269 C/U

 

 

Agregar al Carro